CRACOVIA 1996

Klasa sportowa

Klasa Sportowa Ia w Gimnazjum nr 31

 

PLAN LEKCJI i HARMONOGRAM TRENINGÓW

 

Lekcja
Godzina
PnWtŚrCzPt
1
8:00-8:45
TRENING
(KLUB)

TRENING
(SZKOŁA)
pol
TRENING
(KLUB)

TRENING
(KLUB)

2
8:55-9:40
pol
3
9:50-10:35
szt
pol
niem
mat
ang
4
10:45-11:30
niem
geog
zpt
mat
rel
5
11:45-12:30
chem
biol
hist
pol
mat
6
12:45-13:30
gw
ang
mat
geog
pol
7
13:40-14:25
rel
hist
chem
wos
mat
8
14:35-15:20
inf
 SIŁOWNIA,
TEORIA
(SZKOŁA)
 ang 
9
15:30-16:15
    

 

Czas trwania treningów w Klubie (ul. Wielicka 101) będzie tak dostosowany, aby Zawodnicy mogli wykąpać się i dojechać (pod opieką Trenera) do Szkoły na kolejne lekcje.

Przejazd odbywać się będzie tramwajem bądź autobusem na odcinku od przystanku "Kabel" do przystanku "Dauna" (linie tramwajowe 6, 7, 24, 50, autobus 174). Uczniowie sami odpowiadają za posiadanie ważnego biletu bądź karty.

W przypadku treningów w Szkole obowiązuje obuwie na płaskiej podeszwie, gdyż możliwe jest korzystanie z sali gimnastycznej (np. przy złej pogodzie). Na treningach w Klubie zalecane są korki i ochraniacze. Na porannych treningach - obowiązkowo długi rękaw (bluzy z dresu).


LISTA UCZNIÓW

1. Burkat Artur
2. Chlebda Bartłomiej
3. Gancarczyk Konrad
4. Gołdowski Piotr
5. Jałocha Michał
6. Korczek Krystian
7. Kosoń Adrian
8. Michalik-Jankowski Remigiusz
9. Najder Dominik
10. Natkaniec Konrad
11. Nosal Krzysztof
12. Oczoś Kamil
13. Piekarski Marcin
14. Poznański Mateusz
15. Słabowski Daniel
16. Słowiak Szymon
17. Wdowiak Mateusz
18. Żak Łukasz
Wychowawczyni: mgr Bogumiła Guga

Drodzy Rodzice i Zawodnicy! Chciałbym przybliżyć Wam ideę przyświecającą planom utworzenia klasy sportowej w Gimnazjum nr 31.

Podstawowym założeniem tej koncepcji jest zwiększenie liczby jednostek treningowych, a co za tym idzie - zwiększenie efektywności szkolenia piłkarskiego, bez jakiejkolwiek szkody dla nauki.

 Wzajemne dostosowanie planu lekcji do rozkładu zajęć treningowych ma na celu umożliwienie optymalnego łączenia szkolenia z uczeniem się tak, aby udział w treningach nie odbywał się kosztem Szkoły. Stanowczo chcę podkreślić, że zwiększenie godzin WF-u (realizowanego w formie treningów) w Gimnazjum nr 31 nie odbędzie się kosztem innych lekcji, a nauka stawiana będzie na pierwszym miejscu! Dodatkowo, dostosowanie planu lekcji do treningów sprawi, że Zawodnicy będą kończyć zajęcia (lekcje i treningi) wcześniej niż dotychczas, co umożliwi lepszą organizację czasu przeznaczonego na naukę własną, odrobienie zadania domowego, przygotowanie się do sprawdzianów i testów, realizację zainteresowań, a także na odpoczynek.

 Inną zaletą utworzenia klasy sportowej będzie bieżąca kontrola i wgląd Trenera w uzyskiwane oceny i opinie o zachowaniu Zawodników w Szkole. W przypadku niewywiązywania się któregoś z Ucznia z obowiązków szkolnych, opuszczania się w nauce i nieodpowiedniego zachowania, Zawodnik ten będzie ponosił konsekwencje sportowe (włącznie z odsunięciem od czynnego udziału w treningach, odsunięciem od kadry meczowej, itp.). Chciałbym przy tym zaznaczyć, że pod uwagę brane będą nie tyle same oceny, co czynione postępy, chęci, zaangażowanie i stopień wykorzystania potencjału danego Ucznia (zgodnie z obserwacjami Nauczycieli).

 Z punktu widzenia szkolenia piłkarskiego, utworzenie owej klasy wydatnie zwiększy szanse Zawodników na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego. Dodatkowe jednostki treningowe, zarówno w formie praktycznej, jak i teoretycznej, przyczynią się do szybszego i pełniejszego rozwoju sprawności fizycznej Zawodników i ich umiejętności piłkarskich. W programie WF-u w tej klasie ujęte są również zajęcia na basenie, co przyniesie pozytywne efekty ogólnorozwojowe oraz będzie wykorzystywane w ramach odnowy biologicznej.

 Utworzenie klasy sportowej w Gimnazjum nr 31 przyniesie również inne wymierne korzyści. Jedną z nich będzie zmniejszenie kosztów funkcjonowania Drużyny, gdyż nie będzie już konieczności wynajmowania hali w okresie zimowym. Dodatkową wygodą dla Zawodników będzie możliwość przechowywania sprzętu do treningów w zamykanych szafkach w Klubie.

 Z punktu widzenia bezpieczeństwa Uczniów, zarówno Szkoła, jak i Klub dołożą wszelkich starań, aby nie dochodziło do żadnych niepożądanych incydentów. Każdorazowo w drodze z treningu do Szkoły bądź ze Szkoły na trening Zawodnikom towarzyszyć będzie Trener lub Nauczyciel. W samej Szkole zainstalowany jest system monitoringu, a także obowiązuje kontrola osób wchodzących do budynku.

 Na koniec chciałbym nawiązać do obaw o tzw. "poziom nauczania". Przede wszystkim należy pamietać, że o owym poziomie decydują Uczniowie i ich podejście do nauki. Jeśli Zawodnicy będą rzetelnie i sumiennie podchodzić do swoich obowiązków szkolnych, będą na bieżąco przygotowywać się do lekcji, odrabiać zadania domowe, a także pracować samodzielnie (nauka własna), to poziom ten będzie wysoki. Z drugiej strony, jeśli Uczniowie nie będą chcieli się uczyć, to żadna, nawet najlepsza szkoła nie pomoże. Bardzo ważną rolę w tym miejscu pełnią Rodzice, których zadaniem jest dopilnować, aby ich dziecko nie zaniedbywało nauki i nie opuszczało lekcji. Jeśli do działań Rodziców dołoży się mobilizujący wpływ Trenera, to Zawodnicy sami będą ów "poziom nauczania" podnosić.

 

Trener G.JakubiszynUwaga Zawodnicy idący do Gimnazjum nr 31!

 

We wtorek (16.06) o godz. 10:00 na boisku szkolnym odbędzie się test sprawnościowy (techniczny), będący obowiązkowym elementem procesu naboru do Klasy Sportowej. Proszę wszystkich Zawodników, którzy zdecydowali się pójść do Gimnazjum 31 o obecność. Zbiórka na miejscu o godz. 9:45. Należy mieć ze sobą kompletny sprzęt do treningu. Przewidywany czas trwania testu to ok. 90min.

 

Zawodnicy CRACOVII '96 idący do Klasy Sportowej:

Klaudiusz Adamczyk

Bartłomiej Chlebda

Piotr Gołdowski

Michał Jałocha

Kacper Kapera

Krystian Korczek

Artur Machno

Dominik Najder

Konrad Natkaniec

Marcin Piekarski

Mateusz Poznański

Daniel Słabowski

Szymon Słowiak

Mateusz Wdowiak

Łukasz Żak