CRACOVIA 1996

Obóz zimowy 2010

Obóz Zimowy 2010

 

W chwili obecnej trwają rozmowy i prace związane z planowaniem i organizacją Obozu Zimowego 2010. Niektóre sprawy są już ustalone, inne dopiero są załatwiane. W tym miejscu pojawiać się będą aktualne informacje dotyczące planowanego Obozu.

Podobnie jak w zeszłym roku Obóz zorganizowany zostanie w Ośrodku Alpina-Sport w Muszynie. Planowany termin to 23-30 styczeń, aczkolwiek wchodzi w grę ewentualność skrócenia pobytu o jeden dzień. W kwestii transportu aspekt finansowy przemawia za jazdą pociągiem. Poniżej prezentowany jest szacunkowy kosztorys. Proszę pamiętać, że o ostatecznej cenie zadecyduje liczba Uczestników (od niej m.in. zależy sposób rozliczania zakwaterowania Kadry przez Ośrodek, koszt wynajmu hali w przeliczeniu na osobę, itp.).

Zakwaterowanie i wyżywienie: 600zł/os.,

Transport: ok. 30zł/os.,

Ubezpieczenie: ok. 25zł/os.,

Wynajem hali: ok. 50-60zł/os.,

Inne koszty (basen itp.): ok. 30zł/os.

Podane kwoty mogą ulec zmianie w zależności od liczby Uczestników.